Leveringsgrad

Udgivet d. 21. marts 2024

98 % af de receptekspederede pakninger til enkeltpersoner skal være på lager, når kunden ønsker at afhente dem.